INGATLAN ÉRTÉKBECSLÉS

Hasznos tudnivalók az ingatlan értékbecsléshez:

A korrekciós tényezők értékének megállapítása során az alábbiakra szükséges figyelemmel lenni:

Az épület életkorát az épület használatbavételi engedélyének jogerőre emelkedését, ennek hiányában a tényleges használatbavételt követő év első napjától az adóév első napjáig eltelt évek száma alapján kell meghatározni. Az épületben utóbb kialakított lakás esetében az épület kora az irányadó.

A teljes felújítás: Az épület egészén, illetve több főszerkezetén végzett olyan jellegű általános javítás, amely teljesen vagy megközelítőleg visszaállítja az épület eredeti műszaki állapotát, illetőleg megnöveli az épület eredeti használhatóságát;

Ha az értékelt épülethez a falazata alapján a korrekciós tényezők értékei közül több is rendelhető, akkor az alacsonyabb értéket kell alkalmazni.

Közművesítés:

a.) Teljesen közművesített a telek, ha:
a közüzemi energia szolgáltatás (villamos energia szolgáltatás és közüzemi vezetékes gázenergia vagy távhőszolgáltatás),
a közüzemi ivóvíz szolgáltatás,
a közüzemi szennyvízelvezetés, továbbá
a közterületi nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés igénybevétele biztosított.
b.) Részlegesen közművesített a telek, ha
a közüzemi energia szolgáltatás (villamos energia szolgáltatás és közüzemi vezetékes gázenergia vagy távhőszolgáltatás),
a közüzemi ivóvíz szolgáltatás,
az egyedi közművel történő szennyvízelvezetés és tisztítás, továbbá
a közterületi nyílt rendszerű csapadékvíz-elvezetés igénybevétele biztosított.

Hiányos közművesítettségű a telek, ha a b.) pontban foglalt feltételek valamelyike nem teljesül.

d) Közművesítetlen a telek, ha a b) pontban foglalt feltételek egyike sem teljesül.

Duplakomfortos lakás az az összkomfortos lakás, melyben legalább két fürdőszoba van;

A tájolási korrekciós tényező figyelembevételénél északi irány alatt a földrajzi északi iránytól legfeljebb 45 °-kal való eltérést is érteni kell